ENKÄT DELKURS 1, HT 2005
85 st deltagare, varav 69 st med någon form av "aktivt svar"
- ENBART "GRADERINGSFRÅGORNA"

1.) Vilket är ditt generella helhetsintryck av kursen?
Mycket bra 16 (23.19%)
Bra 46 (66.67%)
OK 7 (10.14%)
Dåligt 0 (0.00%)
Mycket dåligt 0 (0.00%)

3.) Vilken är din generella uppfattning av kursens organisation (= kursledningens/kurssekreterarens tillgänglighet och engagemang, schemats uppläggning etc)?
Mycket bra 18 (26.47%)
Bra 34 (50.00%)
OK 12 (17.65%)
Dålig 4 (5.88%)
Mycket dålig 0 (0.00%)

5.) Vad tycker du om systemet med en ständigt tillgänglig webbsida med schema, kursplan, gamla tentafrågor och allmän kursinformation mm?
Mycket bra 66 (95.65%)
Bra 3 (4.35%)
OK 0 (0.00%)
Dåligt 0 (0.00%)
Mycket dåligt 0 (0.00%)

7.) Lärobok Morfologi: Vilken är din åsikt om Martini, Timmons & Tallitsch?
Mycket bra 22 (32.35%)
Bra 31 (45.59%)
OK 15 (22.06%)
Dålig 0 (0.00%)
Mycket dålig 0 (0.00%)

8.) Lärobok Farmakologi: Vilken är din åsikt om Goodman & Gilman?
Mycket bra 2 (3.23%)
Bra 19 (30.65%)
OK 34 (54.84%)
Dålig 7 (11.29%)
Mycket dålig 0 (0.00%)

10.) Vilken är din generella uppfattning av den genomsnittliga kvaliteten på stenciler/kompendiematerial etc under kursen?
Mycket bra 9 (13.24%)
Bra 47 (69.12%)
OK 11 (16.18%)
Dålig 1 (1.47%)
Mycket dålig 0 (0.00%)

12.) Vilken är din generella uppfattning av den genomsnittliga kvaliteten på lärarinsatserna under kursen?
Mycket bra 14 (20.29%)
Bra 47 (68.12%)
OK 8 (11.59%)
Dålig 0 (0.00%)
Mycket dålig 0 (0.00%)

13.) Vad tycker du generellt om Morfologidelen?
Mycket bra 12 (17.39%)
Bra 47 (68.12%)
OK 10 (14.49%)
Dålig 0 (0.00%)
Mycket dålig 0 (0.00%)

15.) Vad tycker du generellt om Djurförsöksdelen?
Mycket bra 16 (23.19%)
Bra 20 (28.99%)
OK 27 (39.13%)
Dålig 5 (7.25%)
Mycket dålig 1 (1.45%)

17.) Vad tycker du generellt om Biostatistikdelen?
Mycket bra 0 (0.00%)
Bra 9 (13.04%)
OK 35 (50.72%)
Dålig 19 (27.54%)
Mycket dålig 6 (8.70%)

19.) Vad tycker du generellt om Farmakologidelen?
Mycket bra 23 (33.33%)
Bra 43 (62.32%)
OK 3 (4.35%)
Dålig 0 (0.00%)
Mycket dålig 0 (0.00%)

21.) Vad tycker du generellt om Grupparbeten?
Mycket bra 1 (1.47%)
Bra 17 (25.00%)
OK 40 (58.82%)
Dåligt 7 (10.29%)
Mycket dåligt 3 (4.41%)

24.) Vad tycker du generellt om Demonstrationer och Studiebesök?
Mycket bra 25 (36.23%)
Bra 31 (44.93%)
OK 13 (18.84%)
Dåligt 0 (0.00%)
Mycket dåligt 0 (0.00%)

27.) Vad tycker du generellt om inläsningstiden inför tentamen?
Alldeles för lång 1 (1.45%)
För lång 0 (0.00%)
Lagom 66 (95.65%)
För kort 2 (2.90%)
Aldeles för kort 0 (0.00%)

28.) Vad tycker du generellt om Tentamensskrivningen?
Mycket bra 10 (14.49%)
Bra 34 (49.28%)
OK 22 (31.88%)
Dålig 3 (4.35%)
Mycket dålig 0 (0.00%)