LYCKA TILL PÅ TENTAN!


Pluggat för mycket... Pluggat för lite... Pluggat ihjäl sig...


- Ja, då är det snart dags för själva TENTAMENSSKRIVNINGEN, då!...


Några kloka råd i sista stund:

- Sitt inte uppe och plugga hela natten...

- Kom i tid till skrivningssalen! (Kolla väderleksrapporterna - det lär bli risigt i morgon vilket kan påverka allmänna kommunikationer...)

- Sätt av lagom med tid mot slutet av skrivningen för att fylla i svarstalongerna i lugn och ro.
OBS! - låt svarstalongerna sitta kvar på frågehäftena - vilka med fördel lämnas in "odelade"...

- Glöm inte att anteckna en kopia av era svar på en kladdlapp som ni tar med er hem efteråt!:
Efter skrivningen hittar ni alltså facit här på webbsidan - och det kan kanske vara kul att omgående få reda på hur det gått?...

- På webbsidan kommer ni även att hitta själva skrivningen - så det är bara att kavla upp ärmarna och börja jaga slamkrypare för den som känner sig hågad!...

- Glöm inte att fylla i KURSENKÄTEN!

- Fortsätt komplettera E-POSTLISTAN!


- Beträffande "officiellt slutresultat" kan detta dröja någon eller några veckor! Själva rättningsarbetet går ju i och för sig relativt fort beträffande denna skrivningsform (transparent plastmall över svarstalongerna) - men bedömning av ev inkomna påpekanden av "tveksamma frågor", justering av gränser etc är något som alltid får ta sin tid. (Det viktiga är ju ändå att ni direkt efteråt har kunnat få en klar hint om hur det hela har gått...)

- När resultat av skrivning såväl som kursenkät så småningom föreligger (vilket alltså tar några veckor) kan vi med fördel börja diskutera lämpligt tillfälle för ett kursnämndsmöte. Kursrepresentanterna kan ju höra av sig efterhand (detta moment bör ju givetvis även passa ihop med ert nya schema på Delkurs 2...)


- Och så dagens lilla kuriosafråga:

- Vid föreläsningarna nämndes ju att så gott som samtliga av den tidigare förekommande stora mängden barbiturater (sedativa/hypnotika) - med några få undantag - avregistrerades på 80-talet (för att i princip ersättas av de modernare bensodiazepinpreparaten - "Valium-preparat").
Några på kursen har undrat om och vilka barbiturater som ev finns kvar i FASS:

- Dessa är:
- fenobarbital (antiepileptikum)

och

- tiopental (snabbverkande narkosmedel)

- Mer om sedativa/hypnotika, liksom om epilepsi- och narkosmedel, kommer på Delkurs 2...
Så detta behöver ni verkligen inte kunna nu på tentan!LYCKA TILL!

(2007-01-17)