G Ö T E B O R G

U N I V E R S I T YThe Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Department of Pharmacology

BesöksadressMedicinaregatan15D

PostadressBox431,SE40530Göteborg,Sweden

Sahlgrenska akademin

VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
Sektionen för farmakologi

OBS! Lokaländring
den 12 december kl 13-15!

Apotekarprogrammet
Block III: Integrativ biomedicin
Delkurs I: Introduktionskurs

Föreläsningen den 12 december kl 13-15,
”Djur och läkemedel”,
är flyttad till

lokal A2054 Tor Bjurström,
Medicinaregatan 3.

Göteborg 2006-12-05

Britt-Marie Benbow

IMAGE lokalandring-06-12-1201.gif