G Ö T E B O R G

U N I V E R S I T YThe Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Department of Pharmacology

BesöksadressMedicinaregatan15D

PostadressBox431,SE40530Göteborg,Sweden

Sahlgrenska akademin

VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
Sektionen för farmakologi

Apotekarprogrammet
Block III: Integrativ biomedicin
Delkurs 1: Introduktionskurs, BMI310

Hämtning av Läkemedelsboken

Torsdag den 9 nov kl 8-16 och
fredag den 10 nov kl 8-13,

Medicinaregatan 15D.

Göteborg 2006-11-07

Britt-Marie Benbow

IMAGE lb-hamtning-0601.gif