G Ö T E B O R G

U N I V E R S I T YThe Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Department of Pharmacology

BesöksadressMedicinaregatan15D

PostadressBox431,SE40530Göteborg,Sweden

Sahlgrenska akademin

VID GÖTEBORGS UNIVERSITET
Sektionen för farmakologi

Apotekarprogrammet
Block III: Integrativ biomedicin
Delkurs 1: Introduktionskurs, BMI310

Hämtning av FASS

FASS STUDERAS INTENSIVT!...

- Tisdag den 28 nov:
kl 8.00-16.30

- Onsdag den 29 nov:
kl 8.00-11.oo
och 14.00-16.00

Medicinaregatan 15D.

Göteborg 2006-11-27

Britt-Marie Benbow

IMAGE fass-nov-0601.gif