CreateSurvey

KURSENKÄT HT 2006
APEX/BVLP, BLOCK III: DELKURS 1 (INTRODUKTIONSKURS, 10 p)
65 ST DELTAGARE
62 ST MED NÅGON FORM AV AKTIVT SVAR
(ENBART "GRADERINGSFRÅGORNA")


1.) Vilket är ditt generella helhetsintryck av kursen?
Mycket bra 24 (38.71%)
Bra 34 (54.84%)
OK 4 (6.45%)
Dåligt 0 (0.00%)
Mycket dåligt 0 (0.00%)

3.) Vilken är din generella uppfattning av kursens organisation (= kursledningens/kurssekreterarens tillgänglighet och engagemang, schemats uppläggning etc)?
Mycket bra 32 (51.61%)
Bra 26 (41.94%)
OK 4 (6.45%)
Dålig 0 (0.00%)
Mycket dålig 0 (0.00%)

5.) Vad tycker du generellt om systemet med en ständigt tillgänglig webbsida med schema, kursplan, gamla tentafrågor och allmän kursinformation mm?
Mycket bra 59 (95.16%)
Bra 2 (3.23%)
OK 1 (1.61%)
Dåligt 0 (0.00%)
Mycket dåligt 0 (0.00%)

7.) Vad tycker du generellt om gratisutdelningen av FASS och LB?
Mycket bra 59 (95.16%)
Bra 3 (4.84%)
OK 0 (0.00%)
Dåligt 0 (0.00%)
Mycket dåligt 0 (0.00%)

9.) Lärobok Morfologi: Vilken är din generella åsikt om Martini, Timmons & Tallitsch?
Mycket bra 12 (21.05%)
Bra 32 (56.14%)
OK 12 (21.05%)
Dålig 1 (1.75%)
Mycket dålig 0 (0.00%)

10.) Lärobok Farmakologi: Vilken är din generella åsikt om Goodman & Gilman?
Mycket bra 1 (2.33%)
Bra 15 (34.88%)
OK 23 (53.49%)
Dålig 4 (9.30%)
Mycket dålig 0 (0.00%)

12.) Vilken är din generella uppfattning av den genomsnittliga kvaliteten på stenciler/kompendiematerial etc under kursen?
Mycket bra 8 (13.11%)
Bra 38 (62.30%)
OK 13 (21.31%)
Dåligt 2 (3.28%)
Mycket dåligt 0 (0.00%)

14.) Vilken är din generella uppfattning av den genomsnittliga kvaliteten på lärarinsatserna under kursen? (Beträffande lärarinsatser - se även fråga 32)
Mycket bra 13 (20.97%)
Bra 41 (66.13%)
OK 8 (12.90%)
Dålig 0 (0.00%)
Mycket dålig 0 (0.00%)

15.) Vad tycker du generellt om Morfologidelen?
Mycket bra 17 (27.42%)
Bra 39 (62.90%)
OK 6 (9.68%)
Dålig 0 (0.00%)
Mycket dålig 0 (0.00%)

17.) Vad tycker du generellt om Djurförsöksdelen?
Mycket bra 11 (17.74%)
Bra 28 (45.16%)
OK 19 (30.65%)
Dålig 3 (4.84%)
Mycket dålig 1 (1.61%)

19.) Vad tycker du generellt om Biostatistikdelen?
Mycket bra 1 (1.61%)
Bra 5 (8.06%)
OK 20 (32.26%)
Dålig 22 (35.48%)
Mycket dålig 14 (22.58%)

21.) Vad tycker du generellt om Farmakologidelen?
Mycket bra 29 (47.54%)
Bra 28 (45.90%)
OK 4 (6.56%)
Dålig 0 (0.00%)
Mycket dålig 0 (0.00%)

23.) Vad tycker du generellt om Grupparbeten?
Mycket bra 3 (4.84%)
Bra 22 (35.48%)
OK 27 (43.55%)
Dåligt 10 (16.13%)
Mycket dåligt 1 (1.61%)

26.) Vad tycker du generellt om Demonstrationer och Studiebesök?
Mycket bra 24 (38.71%)
Bra 28 (45.16%)
OK 8 (12.90%)
Dåligt 2 (3.23%)
Mycket dåligt 0 (0.00%)

29.) Vad tycker du generellt om inläsningstiden inför tentamen?
Alldeles för lång 0 (0.00%)
För lång 1 (1.61%)
Lagom 60 (96.77%)
För kort 1 (1.61%)
Alldeles för kort 0 (0.00%)

30.) Vad tycker du generellt om Tentamensskrivningen?
Mycket bra 5 (8.62%)
Bra 22 (37.93%)
OK 20 (34.48%)
Dålig 8 (13.79%)
Mycket dålig 3 (5.17%)