KURSENKÄT ON LINE FÖR DELKURS 1 HT 04:
- SAMMANSTÄLLNING


Kursenkäten är nu (lördag 29 januari 2005) avslutad.

75 st personer deltog, varav 62 st lämnade någon form av aktivt svar, vilket får sägas vara en hyfsad respons (c:a 85 st studenter från innevarande årskull deltog i huvudskrivningen 14/1).

- Kursenkäten bestod ju av 31 st frågor:
16 st "Graderingsfrågor"
samt 15 st "Textfrågor".


I.) - En länk till totala sammanställningen av samtliga frågor har sänts ut till kursdeltagarna via e-post.

II.) - En länk till sammanställningen av enbart graderingsfrågorna
i form av stapeldiagram med procentsatser mm finner ni här nedan
(- sammanställningen av TEXTKOMMENTARERNA lägger vi inte ut på webben eftersom dessa innehåller personnamn samt omdömen om enskilda individer mm...):

SAMMANSTÄLLNINGEN AV GRADERINGSFRÅGORNA


Tack för er medverkan i on-line-enkäten!
Reultatet skall noga utvärderas och förhoppningsvis utgöra underlag till förbättringar inför kommande kurser.


(2005-01-29)