KURSENKÄT ON LINE FÖR DELKURS 1 HT 03:
- SAMMANSTÄLLNING


Kursenkäten är nu (lördag 31 januari 2004) avslutad.

Vi fick totalt in 62 st svar, vilket får sägas vara en hyfsad respons (85 st studenter från innevarande årskull deltog i huvudskrivningen 16/1).

- Kursenkäten bestod ju av 31 st frågor:
16 st "Graderingsfrågor"
samt 15 st "Textfrågor".


- Här nedan finner ni en nu en länk till:

SAMMANSTÄLLNINGEN AV GRADERINGSFRÅGORNA


- i form av stapeldiagram med procentsatser mm...


- Sammanställningen av TEXTKOMMENTARERNA lägger vi inte ut på webben eftersom dessa innehåller personnamn samt omdömen om enskilda indivder mm...

- En total slutsammanställning av hela enkäten - inklusive sammanställning även av textkommentarerna - finns tillgänglig i pappersform för påseende på kurssekretatariatet. Dessutom kommer era kursrepresentanter att tillställas varsitt ex av totala slutsammanställningen.

Tack för er medverkan i on-line-enkäten!
Reultatet skall noga utvärderas och förhoppningsvis utgöra underlag till förbättringar inför kommande kurser.


(2004-01-31)