LÄROBÖCKER- Här nedan finns externa länkar till sajter om de läroböcker som används under kursen.

Observera att ni även kommer att använda dessa läroböcker under kommande delkurser på Block III - alltså under lång tid framöver!...


flytande pilar     1.) - "Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics"

                - Det stora "standardverket" i farmakologi!
flytande pilar     2.) - "Human Anatomy with Clinical Issues in Anatomy with Anatomy 360 Degree CD-ROM and Access to Human Anatomy Place"

                - Lärobok i morfologi(uppdaterad 2006-09-19)