KURSSTENCILER MM:1. MORFOLOGI, kursvecka 1

2. MORFOLOGI, kursvecka 2

3. RECEPTORFARMAKOLOGI

4. BIOSTATISTIK

5. CHECKLISTA: ÖGATS MORFOLOGI

6. LITTERATURHÄNVISNINGAR: BIOSTATISTIK

7. LÄNK (OBS! - ej "stencil") till "LÄKEMEDELSINTERAKTIONER"

8. FÖRDJUPNINGSARBETE (Allm Farm) OM MORFIN

9. CHECKLISTA FRÅN MIKAEL NILSSON:
- NERVVÄVNAD OCH NERVSYSTEMETS ORGANISATION


10. OBS! CECILIA ERIKSSONS BILDSPEL
(ppt - 11.6 MB!)
"MIKROSKOPERING: - V Ä V N A D E R" !


11. BEGREPPSLÄRA/TERMINOLOGI (komplettering)

12. JESSICA BAH RÖSMANS PRESENTATION:
"KLINISK LKM-PRÖVNING"


13. KOMPLETTERANDE STOFF FRÅN DJURKURSEN

14. MARTIN BILLGERS PRESENTATION:
"UTVÄRDERING AV SÄKERHET OCH TOXIKOLOGI
VID LÄKEMEDELSUTVECKLING"


15. GUNNAR TOBINS PRESENTATION OM ALLMÄN FARMAKOLOGI (OBS! - NYTT 2006-10-15)

16. FREDRIK LARSSONS PRESENTATION: "EPITELVÄVNAD" (pdf) (OBS! - NYTT 2006-11-23)

17. STENCIL: "MEDICINSK TERMINOLOGI + KORT FARMAKOLOGI-HISTORIK" (CN) (pdf) (OBS! - NYTT 2006-12-16)

18. KOMPENDIUM: "ALLMÄN FARMAKOLOGI" (CN) (pdf) (OBS! - NYTT 2006-12-16)

19. PRESENTATION: "DJUR OCH LÄKEMEDEL" (EF) (OBS! - NYTT 2006-12-20)

20. ALLMÄNT OM NARKOTIKAKLASSIFICERING ETC (OBS! - NYTT 2007-01-06)

21. CLAS SONESSONS PRESENTATION: "MODERN LÄKEMEDELSFORSKNING" (OBS! - NYTT 2007-01-09)