ALLMÄN INFO:


Sidan nykonstruerades söndag 6 augusti 2000.

Komplettering sker fortskridande...
Sajten senast modifierad: Torsdag 20/12 2007:


- OBS! - RESULTAT OMTENTAMEN 2007-12-18!


Tidigare justeringar:(- OBS! - RESULTAT "SOMMARTENTAN" 2007-07-30!... 1/8)(- OBS! - RESULTAT OMTENTAN 2007-02-24!... 28/2)(- OBS! - FACIT OMTENTAMEN 2007-02-24... 24/2)(- OBS! ENKÄTSAMMANSTÄLLNINGEN ÄR NU KLAR.
FULLSTÄNDIG SAMMANSTÄLLNING (INKL SAMTLIGA TEXTKOMMENTARER) HAR TILLSÄNTS DE KURSDELTAGARE SOM FYLLT I E-POSTADRESSLISTAN.
"PARTIELL" SAMMANSTÄLLNING FINNS HÄR... 11/2)- OBS! - OFFICIELLT OMTENTAMENSANSLAG (2007-02-24)... 2/2)(- OBS! - FRÅGESTÄLLARNAS "SLAMKRYPARUTLÅTANDEN"!

            samt

- TENTAMENSRESULTATET! (2007-01-18)... 26/1)(- OBS! - RESULTATET AV SLAMKRYPARJAKTEN!... 25/1)(- OBS! - UPPDATERAD INFORMATION OM SLAMKRYPARLÄGET!... 24/1)(- OBS! - UPPDATERAD INFORMATION OM SLAMKRYPARLÄGET!... 23/1)(- OBS! - UPPDATERAD INFORMATION OM SLAMKRYPARLÄGET!... 22/1)
(- OBS! - UPPDATERAD INFORMATION OM SLAMKRYPARLÄGET!... 21/1)
(- OBS! - INFORMATION OM SLAMKRYPARLÄGET!... 20/1)
(- OBS! - Utlovat FACIT + SKRIVNINGSEX till dagens tentamen!... 18/1)
(- OBS! - NÅGRA SLUTORD INFÖR TENTAN!... :-)... 17/1)
(- Flyttning av E-POSTLISTAN till sidan för DELKURS 2!

          samt

- Information om att anmälan till huvudtentamen INTE krävs av dem som är deltagare på den aktuella kursen! - Det har tydligen spridit sig ett missförstånd härvidlag... 16/1)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 15/1)
(- OBS! - KURSENKÄTEN!... 14/1)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 12/1)
(- OBS! - DAGENS PRESENTATION: "MODERN LÄKEMEDELSFORSKNING" AV CLAS SONESSON!

          samt

- KOMMENTAR ANGÅENDE UTEBLIVEN FÖRELÄSNING MM!... 9/1)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 8/1)
(- NÅGRA AKTUELLA FRÅGOR OCH TIPS... 6/1)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 5/1)
(- OBS! - OFFICIELLT UPPROPSANSLAG FÖR DELKURS 2, 2007-01-19!... 2/1)
(- NÅGRA SMÅ ÄRENDEN AV ALLMÄN KARAKTÄR

          samt

- Komplettering av E-POSTLISTAN... 1/1)
(- OBS! - INFO OM EPSA-KONGRESSEN I HAAG 16-22 APRIL 2007!... 26/12)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN

          samt

- JULHÄLSNINGAR TILL HELA DELKURS FRÅN... TOMTEN!... 23/12)
(- OBS! PROGRAM FÖR PRESENTATION AV HÖSTENS EXAMENSARBETEN (T9) 16-17 JANUARI 2007!... 21/12)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN

          samt

- Elisabet Friedes presentation: "DJUR OCH LÄKEMEDEL"... 20/12)
(- OBS! - PRELIMINÄRSCHEMA FÖR KOMMANDE DELKURS 2, VT 2007!... 19/12)
(- OBS! - NÅGRA AKTUELLA FRÅGOR OCH ÄRENDEN...... 16/12)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 13/12)
(- OBS! - OFFICIELLT TENTAMENSANSLAG (2007-01-18)!... 12/12)
(- FLER BREDVIDSTUDERINGSLÄNKAR (talidomid, DES, farmakokinetik, Pharmacos-EUDRA...)... 11/12)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 10/12)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN

          samt

- ÅNYO LITEN PÅMINNELSE OM ETT ANTAL KULIGA LÄNKAR!...... 8/12)
(- OBS! - LITEN PÅMINNELSE OM "UDDA FARMAKOLOGIHISTORIK"...... 7/12)
(- OBS! - Meddelande från Dick Delbro:

" - Tack alla för ert stora engagemang och verkligen LYSANDE presentationer under djurkursen!
Det var schysst av (nästan) alla att stanna kvar hela måndagen, så att de som presenterade sent också hade gott om åhörare och diskussionspartners.
Bästa hälsningar
Dick D"

... inlagt 6/12)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN

          samt

- INFO OM BYTE AV FÖRELÄSNINGSSAL TISDAG 12/12!... 5/12)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 4/12)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 3/12)
(- OBS: - Påminnelser om
DJURFÖRSÖKSLÄNKARNA
          och
E-POSTADRESSLISTAN
          samt
uppdatering (nr 50!) av E-POSTADRESSLISTAN... 1/12)
(- OBS! - INFORMATION OM HÄMTNING AV FASS!

          samt

- INFORMATION OM STATISTIK-DAGARNA 5 - 6/12!... 27/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 24/11)
(- Se meddelande om att FASS troligen kommer på tisdag 28/11

          samt

info om flyttning av föreläsningen torsdag 14/12 kl 09-11.45 till fredag 8/12 kl 09-11.45!

          samt

- FREDRIK LARSSONS PRESENTATION: "EPITELVÄVNAD"... 23/11)
(- INBJUDAN TILL KRÄMPROVNING 2006-11-30!... 22/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 21/11)
(- DELTAG I UPPSATSTÄVLING!

          samt

- ANSLAG OM INFO-KVÄLL: "VAD HÄNDER EFTER APOTEKAREXAMEN?" (22 NOV)... 20/11)
(- OBS! - LITEN SCHEMAJUSTERING UNDER DJURKURSEN (30/11 - 1/12)!... 18/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 17/11)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 16/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN

          samt

- VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN MIKAEL NILSSON:
- P g a oförutsedd kollision med medicinarnas dissektionsundervisning (jag måste rycka in där som demonstratör i morgon) ställer jag in föreläsningen "Organsystem I" ons 15/11 kl 9-12 . Information meddelad muntligen idag och kommer således även här. Ersättningstid för föreläsning kommer att fastställas i samråd med kursen i samband med torsdagens föreläsning!... 14/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 13/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 11/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN

          samt

- OBS! VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN MIKAEL NILSSON OM ATT LARS ERICSONS FÖRELÄSNINGAR MÅNDAG FM 27/11 KL 09.00-11.45 FLYTTAS TILL TISDAG EM 28/11 KL 13.00-15.45! MÅNDAGEN BLIR DÄRIGENOM UNDERVISNINGSFRI!... 10/11)
- Komplettering av E-POSTLISTAN... 9/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN

          samt

- NY GRUPPLISTA, HT 2006!

          samt

- VIKTIG INFORMATION OM HÄMTNING AV LÄKEMEDELSBOKEN!... 8/11)
- Komplettering av E-POSTLISTAN... 7/11)
- Komplettering av E-POSTLISTAN... 6/11)
(- OBS! - SNAPS SÖKER NY STYRELSE 2007!

          samt

- Komplettering av E-POSTLISTAN... 5/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 4/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN

          samt

- EN LITEN HÄLSNING INFÖR MORGONDAGENS TENTA I UTVECKLINGSBIOLOGI! :-)

          samt

- UPPDATERAD SCHEMAVERSION! ("v. 2/11")... 2/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 31/10)
- Komplettering av E-POSTLISTAN... 30/10)(- OBS! - PCNE inbjuder till KONGRESS I GÖTEBORG 21-24 FEBRUARI 2007... 27/10)(- Komplettering av E-POSTLISTAN

          samt

- SENASTE INFO FRÅN APOTEKARSOCIETETEN - VÄSTRA KRETSEN... 26/10)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 25/10)(- OBS! - ALLMÄN INFO: Lokal för mikroskopiövningarna 13-16 november är A 2047 (kurslab vid Anatomen)

          samt

- Komplettering av E-POSTLISTAN... 24/10)(- Komplettering av E-POSTLISTAN

          samt

UPPDATERAT PRELIMINÄRSCHEMA (v. 23/10) - OBS! - NU KOMPLETTERAT MED MORFOLOGI-DELEN!... 23/10)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 22/10)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 21/10)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 20/10)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 19/10)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 18/10)(- Inledande bidrag till nya E-POSTLISTAN...

          samt

- OFFICIELLT UPPROPSANSLAG 2006-11-06!... 17/10)(- OBS! REJÄL STÄDNING OCH UPPRENSNING INFÖR NYA KURSEN HT 06!... 15/10)(- OBS! UPPDATERING AV KURSLITTERATURLISTAN!... 19/9)(- OBS! - RESULTAT AV SOMMARTENTAMENSSKRIVNINGEN 2006-07-27!... 11/8)(- OBS! - FACIT TILL SOMMARTENTAMENSSKRIVNINGEN 2006-07-27!... 27/7)(- OBS! - Anmodan för dem som inte visade upp kvitto på betald kåravgift i samband med omtentan 18/2 att göra detta för Britt-Marie snarast!... 28/2)(- OBS! - RESULTAT OMTENTAMEN 2006-02-18... 24/2)(- OBS! - FACIT TILL OMTENTAMEN 2006-02-18... 18/2)(- Förslag om KURSNÄMNDSMÖTE någon lämplig eftermiddag under kommande vecka: 13 - 17/2... 12/2)(- OBS! OFFICIELLT OMTENTAMENSANSLAG DELKURS 1, 2006-02-18!... 7/2)(- OBS! TENTAMENSRESULTATET FÖR SKRIVNINGEN 2006-01-18 mm...!... 2/2)(- Se aktuell info om lite dagsaktuella ärenden - kursnämndsmöten, tentaläget, enkäten etc.... 28/1)(- OBS! Nu finns äntligen de olika "REMISSVAREN" FÖR SLAMKRYPARKANDIDATERNA upplagda!... 26/1)(- Innfo ang sista slamkryparkandidaten... 24/1)(- Uppdatering om läget på slamkryparfronten... 23/1)(- Uppdatering om läget på slamkryparfronten... 22/1)
(- Uppdatering om läget på slamkryparfronten... 20/1)
(- Uppdatering om läget på slamkryparfronten... 19/1)

(- FACIT TILL TENTAMEN 2006-01-18!

          samt

- KURSENKÄTEN!


          DESSUTOM:

- DAGENS TENTA:

1.) - FARMDELEN (MS Word)

2.) - MORFDELEN (MS Word)          DESSUTOM:

- Se info om alla påpekanden ang potentiella slamkrypare!
Vi återkommer således i detta ärende... 18/1)

(- OBS! Se liten ruta med "några kloka slutord inför tentan"... :-) ... 17/1)
(- OBS! - E-POSTADRESSLISTAN ÄR NY FLYTTAD TILL SIDAN FÖR DELKURS 2!
          samt
- UPPTÄCKT AV LITEN SLAMKRYPARE! (på gamla övningstentan 030117)... 16/1)
(- OBS! PÅPEKANDE AV FEL I FACIT TILL GAMLA ÖVNINGSTENTAN 2003-02-22!... 14/1)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 11/1)
(- OFFICIELLT TENTAMENSANSLAG FÖR 2006-01-18!
          samt
Sidhänvisningar till Agneta Ekmans föreläsningar i receptorlära:
Goodman & Gilman: pp 22-38!

          samt
- Komplettering av E-POSTLISTAN
          samt
- CLAS SONESSONS STENCIL OM LÄKEMEDELSKEMI!... 10/1)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 9/1)
(- OBS! MYCKET VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE WEBBSIDORNA FÖR BLOCK III!
- DESSA ÄR HOTADE OCH KAN KOMMA ATT FÖRSVINNA!


         
Dessutom:

- MARTIN BILLGERS BILDSPEL:
UTVÄRDERING AV SÄKERHET OCH TOXIKOLOGI VID LÄKEMEDELSUTVECKLING"

(ppt - 1.6 MB) inför föreläsningen tisdag 10 januari!... 8/1)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 5/1)
(- OBS! - JESSICA BAH RÖSMANS BILDSPEL: "KLINISK LÄKEMEDELSPRÖVNING"!
          samt
- Komplettering av E-POSTLISTAN
          samt
- KOMPLETTERANDE STOFF ANG DJURKURSEN!... 4/1)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN
          samt
- lite allmän info (bl a påminnelse om EPSA-ENKÄTEN...)... 31/12)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 28/12)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 27/12)
(- OBS! - Tips om matnytttigt stoff betr "Begreppslära / Terminologi"!... 25/12)
(- OBS! NYA SCHEMAT FÖR DELKURS 2, VT 2006!... 23/12)
(- OBS! EPSA-ENKÄT!
          samt
- Komplettering av E-POSTLISTAN... 22/12)
(- En samling frågor av allmän karaktär...... 17/12)
(- Tips om T9:s redovisning av examensarbeten 16-17 januari... 16/12)
(- OBS! Info om schemajustering 20/12
          samt
- OFFICIELLT UPPROPSANSLAG FÖR DELKURS 2 (19/1)!... 15/12)
(- OBS! - FACIT TILL DE GAMLA ÖVNINGSTENTORNA!... 13/12)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN
          samt
- 1.) MEDICINARNAS BILDSPEL "ALLMÄN FARMAKOLOGI" (ppt)
          och
- 2.) -"COURSE IN PHARMACOKINETICS" (Interaktiv!)... 12/12)
(- Länkar till div olika LÄKEMEDELSMYNDIGHETER... 10/12)
(- Lite illustrerad farmakologihistorik...... 9/12)
(- Info om lärarbyte må fm 19/12 ("Läkemedelsinteraktioner")... 8/12)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 2/12)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 30/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 29/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN
          samt
- OBS! VIKTIG INFO OM ÄNDRAT SCHEMA FÖR "DJURKURSEN"!... 28/11)
(- Påminnelse om länken till de olika sajterna rörande delkursen "Djurförsök och Försöksdjur"
          samt
- Komplettering av E-POSTLISTAN... 26/11)
(- FEM NYA SJÄLVTESTLÄNKAR BETR ANATOMIKUNSKAPERNA... :-)... 25/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN
          samt
- Sidhänvisningar till avsnittet Muskelfysiologi... 23/11)
(- OBS! SCHEMAÄNDRINGAR!
          samt
- Komplettering av E-POSTLISTAN
          samt
- INFO OM NOBELFÖRELÄSNING!... 22/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN
          samt
- FEM NYA BREDVIDSTUDERINGSLÄNKAR (MORFOLOGI: TERMINOLOGI - SKELETT - RÖRELSEAPPARAT)... 21/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 18/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 17/11)
(- OBS! VIKTIGT MEDDELANDE
FRÅN KERSTIN WIKLANDER
OM KURSEN I BIOSTATISTIK 6-7 DECEMBER!

          samt
- Komplettering av E-POSTLISTAN... 16/11)

(- 1.) OBS! CECILIA ERIKSSONS BILDSPEL
(ppt - 11.6 MB!)
"MIKROSKOPERING: - V Ä V N A D E R" !- 2.) OBS! SCHEMAÄNDRING!:
Lars E Ericsons föreläsning
torsdag 17/11 09.00-11.45
("Organsystem II")
är FLYTTAD till
tisdag 22/11 kl 13.00-15.45!

- Ni får alltså ledigt på fm 17/11!... 15/11)
(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 14/11)(- 1.) OBS! INFORMATION OM HÄMTNING AV LÄKEMEDELSBOKEN!
          samt
- 2.) Vi har nu dessutom justerat en felaktig namnuppgift i GRUPPLISTAN...
          samt
- 3.) Komplettering av E-POSTLISTAN... 11/11)(- Justering av felaktig lärar-e-postadress i schemat... 10/11)(- Komplettering av E-POSTLISTAN
          samt
- NY GRUPPLISTA HT 05!
          samt
- CHECKLISTA FRÅN MIKAEL NILSSON:
- NERVVÄVNAD OCH NERVSYSTEMETS ORGANISATION
... 9/11)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 8/11)(- Komplettering av E-POSTLISTAN
          samt
- lite allmän info i samband med dagens upprop... 7/11)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 6/11)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 5/11)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 3/11)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 2/11)(- Uppdatering av lärarlistan
              samt
- Komplettering av E-POSTLISTAN... 1/11)(- Totalschemat är nu "komplett" (morfologi-delen äntligen infogad)...
              samt
- Komplettering av E-POSTLISTAN... 30/10)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 29/10)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 28/10)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 27/10)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 26/10)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 25/10)(- Komplettering av E-POSTLISTAN... 24/10)(OBS! Sajten har nu genomgått en rejäl uppstädning och rensning av gammalt stoff!
Dessutom finns nu möjligheter att fylla i nya e-postadresslistan för HT 05!... 23/10)(- OBS! PRELIMINÄRSCHEMA FÖR NYA KURSEN HT 2005!... 22/10)(- OBS! OFFICIELLT UPPROPSANSLAG INFÖR NYA KURSEN HT 2005!... 13/10)(- INFO OM SOMMARTENTAMENSPERIODEN 28/7 - 5/8 2005!... 21/4)(- Två nya länkar:

        - LÄKEMEDELSVERKET
               och
        - APOTEKARSOCIETETEN... 14/3)(- OBS! HÄR FINNS NU OMTENTAMENSRESULTATET (2005-02-14) ... 17/2)(- OBS! HÄR FINNS NU OMTENTAMENSSKRIVNINGEN 2005-02-14 inlagd bland GAMLA ÖVNINGSTENTOR... 15/2)(- OBS! FACIT TILL OMTENTAMEN 2005-02-14!... 14/2)(- OBS! Korrigering av FACIT OMTENTAMEN DELKURS 1 - 2003-02-22! (Tidigare inlagd version var helt felaktig... :-)... 6/2)(- Utläggning av facit till
de två senast inlagda
"övningsomtentorna":

- FACIT OMTENTAMEN DELKURS 1 - 2003-02-22

- FACIT OMTENTAMEN DELKURS 1 - 2004-02-21... 3/2)(- KURSENKÄTEN är nu avslutad... 29/1)(- OBS! - Nu finns ytteligare två st GAMLA ÖVNINGSTENTOR INLAGDA (omtenta feb 03 och omtenta feb 04)... 26/1)(- OBS! OFFICIELLT OMTENTAMENSANSLAG (14/2)!... 24/1)(- OBS! SLUTRESULTAT TENTAMEN DELKURS 1 (2005-01-14)... 21/1)(- OBS! - Kursledningen siktar på att definitivt slutresultat av tentamen 14/1
kommer att läggas ut någon gång under fredag em - alltså i morgon 21/1 -
före "arbetsdagens slut"!... 20/1)(- Här kommer lite aktuell info om (bl a) förslag till omtentamensdatum!... 19/1)(- TENTAMENSSKRIVNINGEN (14/1) är nu upplagd bland "ÖVNINGSTENTORNA"!... 17/1)(- OBS! E-POST-ADRESSLISTAN nu flyttad till sidan för DELKURS 2!
          samt
- lite allmän info om tentamensrättningsläget mm... 16/1)(- Uppdatering av e-post-adresslistan
          samt
FACIT TILL TENTAMEN 2005-01-14... 14/1)


(- Info: Nu fungerar e-posten igen... 13/1)(- Se meddelande om att serverarbeten på Akademins IT-avdelning sedan ett dygn tillbaka bl a medför svårigheter att nå lärarpersonal via e-post mm... 12/1)(- Uppdatering av e-post-adresslistan
          samt
- Lite info inför inläsningen...... 11/1)(- Uppdatering av e-post-adresslistan
          samt
- KURSENKÄTEN DELKURS 1, HT 2004... 10/1)(- Uppdatering av e-post-adresslistan
          samt
- Ytterligare information inför tentan!... 9/1)(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 8/1)(- Uppdatering av e-post-adresslistan
          samt
- OFFICELLT TENTAMENSANSLAG (14/1)
          samt
- OFFICIELLT UPPROPSANSLAG FÖR NYA DELKURS 2 VT 05 (2005-01-19)... 7/1)(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 6/1)(- OBS! Se nyinlagd info ang fördelningen av tentamensfrågorna!!
          samt
- Uppdatering av e-post-adresslistan... 5/1)(- OBS! Se nyinlagd info ang några aktuella frågor!...4/1)(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 3/1)(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 2/1)(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 1/1)(- Kaninen byter julstrumporna mot nyårsskumpa! :-) ... 28/12)(- Tips om presentationerna av niondeterminarnas examensarbeten 12-13/1!... 26/12)(- Nu finns FACIT TILL TENTAMEN 2003-01-17 liksom FACIT TILL TENTAMEN 2004-01-16!... 23/12)(- Nya BREDVIDSTUDERINGSLÄNKAR (om LÄKEMEDELSINTERAKTIONER och NATURLÄKEMEDEL)... 19/12)(- Agneta Ekmans FÖRDJUPNINGSARBETE (ALLMÄN FARMAKOLOGI) OM MORFIN... 17/12)(- Uppdatering av e-post-adresslistan
          samt
- Nio st nya fina BREDVIDSTUDERINGSLÄNKAR om RECEPTORFARMAKOLOGI!... 15/12)(- Nya länkar om FARMAKOKINETIK bland "BREDVIDSTUDERINGSLÄNKARNA"!... 14/12)(- OBS! UTMÄRKT BILDSPEL OM "ALLMÄN FARMAKOLOGI"!... 10/12)(- OBS! SCHEMAÄNDRINGAR FRE 17/12 och MÅ 20/12!... 9/12)(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 4/12)(- Uppdatering av e-post-adresslistan
          samt
- INFO OM ÄNDRADE ÖPPETTIDER PÅ STUDENTEEXP 2/12 - 27/1!... 3/12)(- Nu finns fler BREDVIDSTUDERINGSLÄNKAR inom ämnesområdet BIOSTATISTIK... 2/12)( - OBS! AKUT REVIDERAT SCHEMA FÖR KURSEN "DJURFÖRSÖK OCH FÖRSÖKSDJUR"!... 29/11)[- OBS - NYA GRUPPLISTAN FÖR KURSEN HT 2004 NU TILLGÄNGLIG I TRE ST OLIKA FILFORMAT (html, MS Word och pdf)!... 26/11](- Länksamling till kursen "DJURFÖRSÖK OCH FÖRSÖKSDJUR" (29/11 - 2/12)... 24/11)(- Ett antal nya BREDVIDSTUDERINGSLÄNKAR om ämnesområdena " / Muskelapparaten / Muskelfysiologi / Allmän fysiologi / Rörelseapparatens sjukdomar / Hud / Hudsjukdomar / Ögat / Ögonsjukdomar / Örat/ Öronsjukdomar /"... 23/11)(- Säsongsbetingad kanin-justering... 20/11 ;-)(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 18/11)(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 15/11)(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 14/11)
(- Uppdatering av e-post-adresslistan
        samt
- Ett antal nya BREDVIDSTUDERINGSLÄNKAR om "/Ben/Brosk/Muskel/Nerv/Blod/"
        samt
- NY GRUPPLISTA FÖR KURSEN HT 2004! (- Till vidare enbart i MS Word-format)... 12/11)(- OBS! INFO OM BIOSTATISTIKKURSEN 3-6 DECEMBER!
        samt
- OBS! INFO OM ATT "LÄKEMEDELSBOKEN 2003-2004" NU FINNS TILLGÄNGLIG FÖR AVHÄMTNING!
        samt
- Uppdatering av e-post-adresslistan... 11/11)(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 10/11)(- Uppdatering av e-post-adresslistan
        samt
- Ett antal nya BREDVIDSTUDERINGSLÄNKAR om epitel + bindväv mm... 9/11)(- Lite info om läget med div listor, Fass etc... 8/11)(- Tips om ASTRAZENECAS BOKSTIPENDIUM!
        samt
- Uppdatering av e-post-adresslistan... 6/11)- Uppdatering av e-post-adresslistan... 5/11)- Uppdatering av e-post-adresslistan... 2/11)- Uppdatering av e-post-adresslistan... 1/11)(- Fortsatt uppstädning och bortrensning av gammalt stoff...
        samt
- Uppdatering av e-post-adresslistan... 31/10)(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 30/10)(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 29/10)(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 28/10)(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 27/10)(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 26/10)(- Liten justering av preliminärschemat...
        samt
- Uppdatering av e-post-adresslistan... 25/10)(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 24/10)


(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 23/10)


(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 22/10)


(- Ny e-postadresslista för nya kursen HT 2004! (Fyll i rutorna på huvudsidan! :-)... 21/10)


(- OFFICIELLT UPPROPSANSLAG FÖR NYA KURSEN HT 04!

      samt

- PRELIMINÄRSCHEMA FÖR NYA KURSEN HT 2004:
(MS Word-format) // (pdf-format)... 20/10)


(- Rejäl uppstädning av sidan har nu påbörjats inför nya kursen HT 2004!... 18/10)

(- Ny länk till KARTA ÖVER LOKALERNA LÄNGS "KORRIDOREN"... 3/9)

(- FACIT TILL SOMMARTENTAMEN 2004-07-29

        samt

- Ny länk till STUDIESOCIALA GRUPPEN... 29/7)

(- OBS! VIKTIG INFO OM "SOMMARTENTORNA" (29/7 - 6/8 2004)!... 31/3)

(- RESULTAT OMTENTAMEN 2004-02-21... 8/3)

(- Litet meddelande om rättningsstatus för omtentamen 2004-02-21... 29/2)

(- FACIT TILL OMTENTAMEN 2004-02-21... 21/2)

(- SAMMANSTÄLLNING AV KURSENKÄTEN!... 31/1)

(- Liten kommentar ang förfrågan om kursenkäten... 28/1)

(- OMTENTAMENSANSLAG (lördag 2004-02-21)... 27/1)

(- SLUTRESULTAT TENTAMEN 2004-01-16... 26/1)

(- Ytterligare en liten morgonrapport om tentaläget... 23/1)

(- Ännu mera info om slamkryparläget etc... 22/1)

(- Ytterligare ny info om tentamensrättningsläget etc... 21/1)

(- Lite ny info om tentamensrättningsläget etc... 20/1)

( - Tentamensskrivningen (16/1 2004) finns nu - som utlovats - upplagd som "gammal övningstenta".... 18/1)

(- Några "Dagen-Efter-Kommentarer" till tentamensskrivningen...
        samt
- E-POSTLISTAN nu flyttad till sidan för DELKURS 2!... 18/1)

(- FACIT till TENTAMEN 16/1!... 16/1)

(- UPPROPSANSLAG FÖR DELKURS 2 (2004-01-19)... 13/1)

(- SVARSMALL TILL GRUPPARBETET OM MORFIN... 12/1)

(- NYTT: KURSENKÄT HT 03!

        samt

- OFFICIELLT SKRIVNINGSANSLAG FÖR HUVUDTENTAMEN 2004-01-16... 10/1)


(- OBS: Viktig info om möte 26/1 ang intagsstoppet på BVLP!... 9/1)

(- Info om att ingen anledning föreligger att kodifiera en flervalsskrivning... 8/1)

(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 7/1)

(- Menyknappraden (länkraden) på huvudsidan uppsnyggad.
            dessutom
- FACIT TILL FJOLÅRSTENTAN... 5/1)

(- Lite info om upplägget för kommande tenta och on-line-kursenkät mm... 1/1)

(- Ny ämneslänk till "HYPERSTAT ONLINE"... 28/12)

(- OBS! - Länk till "LKM-INTERAKTIONER"!
        samt
- Uppdatering av e-post-adresslistan... 18/12)

(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 17/12)

(- Litteraturhänvisningar: Biostatistik... 9/12)

(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 1/12)

(- Se upp för snögubben!... :-)... 29/11)

(- OBS! SE INFO OM KOMMANDE KURS I BIOSTATISTIK!
      samt
- INNEHÅLLSBESKRIVNING: BIOSTATISTIK
      samt
- CHECKLISTA: ÖGATS MORFOLOGI... 26/11)

[- Ny länk till sajt med fin beskrivning av MUSKULOSKELETALA APPARATENS ANATOMI
     ( - även inlänkad under knappen ÄMNESLÄNKAR)... 20/11]

(- Ny sammanfattande översikt över stoffet för andra morfologiveckan!... 18/11)

(- Justering av e-post-adresslistan
        samt
inläggning av senaste huvudtenta (17/1 2003) i "tentalagret"... 10/11)

(- Nu har knappraden till vänster på huvudsidan kompletterats med LÄRARLISTA- och SÖKFUNKTIONS-knappar... 9/11)

(- Nu finns äntligen även LB tillgänglig för avhämtning!
        samt
- SIDHÄNVISNINGAR OCH INNEHÅLLSBESKRIVNING för första Morfologiveckan!... 7/11)

(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 5/11)

(- Uppdatering av e-post-adresslistan
      samt
- ny GRUPPINDELNING!... 4/11)

(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 3/11)

(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 2/11)

(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 1/11)

(- Uppdatering av e-post-adresslistan liksom av preliminärschemat... 31/10)

(- OBS: Justerat PRELIMINÄRSCHEMA! (Nu "version 30/10"!)... 30/10)

(- Justering av e-post-adresslistan... 29/10)

(- Uppdateringen av sidan har fortsatt:

Notera länkar till läroböckerna i knappraden till vänster.
Där finns nu även "Ämneslänkarna",
liksom ny länk till Läkemedelsboken!
- Dessutom uppdatering av e-post-adresslistan... 28/10)

(- Uppdatering av e-post-adresslistan ... 27/10)

(- Uppdatering av e-post-adresslistan... 26/10)

(- Se info om nya e-post-adresslistan för kursen HT 03!... 25/10)

(- OBS! Notera meddelande om SCHEMAÄNDRINGARNA 10/11 och 14/11!... 24/10)

(OBS! - UPPROPSANSLAG för NYA KURSEN HT 2003!... 16/10)

(OBS! - Nya PRELIMINÄRSCHEMAT för KURSEN HT 2003!... 14/10)

(- Resultat av tentamen 31 juli... 7/8)

(- Här kommer nu även MORF-FACIT till omtentamen 31/7 2003 ("sommartentan")... 4/8)

(- FACIT till omtentamen 31/7 2003 ("sommartentan")... 31/7)

(- Uppdatering till ny FASS-upplaga (FASS '03)... 10/4)

(- Liten upprensning på sidan. Det är ju ett tag nu fram till nästa tentamenssskrivning (31/7) - liksom till nästa kursstart... 14/3)

(- RESULTAT OMTENTAMEN 22/2... 27/2)

(- FACIT TILL OMTENTAMEN LÖRDAG 22/2 2003!... 22/2)

(- BETYGSJUSTERINGAR EFTER KORRIGERING AV ETT ANTAL TVEKSAMMA FRÅGOR PÅ TENTAMEN 2003-01-17... 7/2)

(- INFO OM S K SLAMKRYPARE PÅ TENTAN FÖR DELKURS 1!... 5/2)

(- Anslag för OMTENTAMEN 22/2 2003!... 3/2)

(- Förslag till omtentadatum ( = 22/2)... 29/1)

(- Resultat tentamen 2003-01-17... 22/1)

(- E-postlistan nu FLYTTAD till WEBBSIDAN FÖR DELKURS 2!... 18/1)

[- FACIT till dagens tenta nu upplagt! (kl 14:50)
      samt
- uppdatering av e-postlistan
      samt
- Ut med pluggis. In med pingvin :-) ... 17/1]

(- Uppdatering av e-postlistan... 16/1)

(- SVARSMALL FÖR GRUPPARBETET OM MORFIN!... 13/1)

[- Ut med skidgubbar och pillerburk. In med PLUGGIS! :-)
    samt
- uppdatering av e-postlistan
    (- Glöm inte den viktiga tenta-infon samt enkäten som lades in igår - se nedan!)... 12/1]

(- OBS! - Ny viktig info angående tentan mm!
    samt
- uppdatering av e-postlistan
    samt
- KURSENKÄT!... 11/1)

[- Nu nu finns det "försvunna" grupparbetet om osteosarkom tillgängligt
    (- finns även upplagt på "Fillagret")... 9/1]

(- Viktigt meddelande från Mikael Nilsson!
    samt
- Ut med nyårspynt. In med "skidgubbar"... 7/1)

(- Uppdatering av e-postlistan... 6/1)

(- OBS! Se brev från Dick Delbro angående Djurkursen!... 3/1)

(- Tomtar ut. Nyårs-skumpa in... 28/12)

(- Uppdatering av e-postlistan... 27/12)

(- Uppdatering av e-postlistan... 19/12)

(- UPPLÄGGNING AV MORFOLOGI-GRUPPARBETENA PÅ FILLAGRET!
    samt
- Uppdatering av e-postlistan
    samt
- Inläggning av gammal övningstenta: 18 januari 2002... 18/12)

(- TENTAMENSANSLAG FÖR 17/1 2003... 16/12)

(- MORFOLOGI-SIDHÄNVISNINGAR TILL MARTINI et al (4th ed)... 10/12)

(- Uppdatering av e-postlistan
    samt
- tomtesläde!... 9/12)

[ - Info om att "FASS ALLA SIDOR" bara finns tillgängligt online!
(Således INGET pappershäfte!...)... 5/12]

(- Justering av e-postlistan... 1/12)

(- Justering av e-postlistan... 30/11)

(- VIKTIG INFO OM BIOSTATISTIKKURSEN 6-9/12
      samt
- Fortsatt komplettering av e-postlistan... 29/11)

(- Ämneslänkar
      samt
- Fortsatt komplettering av e-postlistan
      samt
- Tomtepynt!     :-) ... 28/11)

(- Fortsatt komplettering av e-postlistan... 26/11)

(- Fortsatt komplettering av e-postlistan... 23/11)

(- Fortsatt komplettering av e-postlistan... 21/11)

(- Fortsatt komplettering av e-postlistan... 18/11)

(- Fortsatt komplettering av e-postlistan... 15/11)

(- OBS VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN MIKAEL NILSSON OM ANATOMIBOKEN!
        samt
    fortsatt komplettering av e-postlistan... 14/11)

(- Fortsatt komplettering av e-postlistan... 13/11)

(- Fortsatt komplettering av e-postlistan... 11/11)

(- Fortsatt komplettering av e-postlistan... 8/11)

(- Fortsatt komplettering av e-postlistan...
- OBS! OBS! OBS! - RÄTT DATUM FÖR TENTAMEN SKALL VARA FREDAG 17 JANUARI 2003! Ni får alltså ytterligare en inläsningsdag!... 7/11)

(- Fortsatt komplettering av e-postlistan... 6/11)

(- Nytt: E-post-lista för Delkurs 1 HT 02!... 5/11)

(- Schemat i pdf-format
      samt
- schemat i MSWord-format... 2/11)

(- NU FINNS ÄNTLIGEN NYA SCHEMAT (HT 02) TILLGÄNGLIGT!... 30/10)

(- Vi väntar fortfarande på kompletta schemat... 28/10)

(- Ny info om schemaläget...
- Dessutom info om LÄROBOKEN I FARMAKOLOGI... 22/10)

(- OBS: NYTT PRELIMINÄRSCHEMA FÖR FARMAKOLOGI-DELEN HT 02 (6/12-16/1)... 15/10)

(- ANSLAG OM LITTERATURINKÖP... 14/10)

(- GENERELL UPPSTÄDNING AV SAJTEN INFÖR NY KURS HT 2002! :-) ... 12/10)

(- UPPROPSANSLAG FÖR NYA KURSEN HT 2002... 8/10)

(- Ut med semesterbilister. In med ekollon... 5/9)

(- RESULTAT OMTENTAMEN 1/8... 22/8)

(- Anslag om OMTENTAMEN 1 augusti 2002
samt
neddragning av antalet gamla övningstentor till två st.... 7/6)

(- RESULTAT AV OMTENTAMEN I, 17/4... 8/5)

(- Länk till ny FASS-upplaga (FASS '02)... 18/4)

(- OMTENTAMENSANSLAG FÖR 2002-04-17... 19/2)

(- Valentin-jycke väck. Spruta med kanyl in... 16/2)

(- Ut med råttor som käkar semla. In med Valentin-hund... 11/2)

(- >RESULTAT TENTAMEN 2002-01-18... 6/2)

(- Råttor käkar semla!... 27/1)

(- Mailinglistan nu flyttad till Delkurs 2!... 18/1)

(- Meddelande från Agneta Ekman om grupparbetet + svarsmall... 17/1)

(- Komplettering av mailinglistan... 16/1)

(- Komplettering avmailinglistan... 15/1)

(- Tentamensanslag för 18/1... 12/1)

(- Flyttning till snabb GU-server från gamla sega Virtue
samt komplettering av mailinglistan... 11/1)

(- Inläggning av HUVUDTENTAN 18/1 2001!...9/1)

(- Meddelande om kommande flyttning till SNABBARE SERVER PÅ GU!... 8/1)

(- Komplettering av mailinglistan... 2/1)

(- Nyårshälsning!... 28/12)

(- Komplettering av e-postadresslistan... 24/12)

(- PM MED INFO OM STATISTIKKURSEN 10-11 JANUARI!
      samt
      - lussetåget väck (- snögubben tillbaka)... 19/12)

(- Kursens e-postadresslista nu inlagd!... 15/12)

(- Lussetåg... 12/12)

(- Påminnelse om att komplettera e-postadresslistan!
- samt (äntligen) nya Gruppindelningslistan för HT 01... 10/12)

(- Påminnelse om lokalbytet onsdag em 12/12. Föreläsningen äger rum i "Ragnar Sandberg"... 9/10)

(- Snögubbe och julgranar!... 7/12)

(- Önskemål om sammanställning av e-post-adresslista för kursen.
OBS: Ruta för detta inlagd på huvudsidan!... 3/12)

(- Meddelande om att den tidigare schemalagda undervisningen
fredag eftermiddag 21/12 (grp-arbetes-redovisningen) - på allmän begäran - utgår!

Således är ni lediga denna eftermiddag.
Mer info härom kommer senare!... [inlagt 30/11])

(- Höstlöv ut, vinterbrygga in... 22/11)

(- "Finala" schemat upplagt ["utdelningsversionen" (5/11)]... 16/11)

(- Apotekarprogrammet nu integrerat i titeln!... 1/11)

(- Nya preliminärschemat för HT 2001!... 28/10)

(- Uppropsanslag... 10/10)

(- Svampar ut. Höstlöv in... 5/10)

(- Ny funktion:
Filuppladdning och filhämtning för Block III... 16/9)

(- Kräftor ut. Svampar in... 4/9)

(- Kräftor... 20/7)

(- Liten justering av lay out:en... 18/7)

( - Sommartentamensanslag, havsbild... 25/6)

( - Midsommarpynt... 14/6)

( - Blommande träd ersatta av sommarblomster... 3/6)

( - Vitsippor och majbrasa ersatta av blommande träd... :-)

- (Småjusteringar av lay-out:en 4/5...)

- Finalt slutresultat för omtentan 4/4 inlagt (2/5)

- (Påskkycklingen utbytt mot majbrasa och vitsippor... :-)

- CHATTEN fungerar åter! Pröva!

Deltentaresultat (Farm-delen: omtentamen 01-04-04)

- ny FASS-länk (FASS '01)!

omtentaanslag (010404).


Sajten flyttad till Virtue Webhosting 010218


- GLÖM INTE FYLLA I KURSENKÄTEN !...


(Arbetet fortsätter!... :-)