" Utvärdering av säkerhet och toxikologi
vid läkemedelsutveckling "


Presentation av Martin Billger

tox-forskare... försöksdjur... testsubstans...


- "SÄKERHET & TOX VID LKM-UTVECKLING" (MS-ppt-format)

- "SÄKERHET & TOX VID LKM-UTVECKLING" (html-format)

- "SÄKERHET & TOX VID LKM-UTVECKLING" ("3-1-handout"-pdf-format)
(2007-01-06)