" MODERN LÄKEMEDELSFORSKNING "

Presentation av Clas Sonesson

Kvinnlig läkemedelsforskare!

- "MODERN LÄKEMEDELSFORSKNING" (MS-ppt-format)

- "MODERN LÄKEMEDELSFORSKNING" (html-format)

- "MODERN LÄKEMEDELSFORSKNING" ("2-1-handout"-pdf-format)
(2007-01-09)