"Kliniska läkemedelsprövningar:
- En introduktion"


Presentation av Jessica Bah RösmanTestpatient!... Klinisk prövningsledare!... Test-substans!...


- "KLINISKA LÄKEMEDELSPRÖVNINGAR" (MS-ppt-format)

- "KLINISKA LÄKEMEDELSPRÖVNINGAR" (html-format)

- "KLINISKA LÄKEMEDELSPRÖVNINGAR" ("3-1-handout"-pdf-format)
(2007-01-06)