andning


- RESPIRATIONSFARMAKOLOGI VT 06

- Här hittar ni Lydias Melchiors uppdaterade föreläsningspresentation (29/5) för i år (tidigare visat i mars för medicinarkursen).
- Här nedan följer dessutom fyra st informativa "Patient Education Interactive Tutorials" (interaktiva Flash-animationer med ljud) från AstraZeneca:

1.) "ASTHMA"


2.) "CHRONIC-OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE"


3.) "CHILDHOOD ASTHMA"


4.) "ASTHMA AND PREGNANCY"


5.) "ASTHMA FOR CHILDREN"


(2006-05-18)