DIV MYNDIGHETER, ORGAN OCH ORGANISATIONER
MED ANSVAR FÖR BL A LÄKEMEDELSFRÅGOR
(både svenska och utländska/internationella)
som omnämns på föreläsningarna.


MYNDIGHETSUTÖVNING!

- Gör gärna ett studiebesök on-line... :-)


- 1.) Socialdepartementet

- 2.) Socialstyrelsen

- 3.) Läkemedelsverket

- 4.) SKL

- 5.) Folkhälsomyndigheten

- 6.) IVO

- 7.) HSAN

- 8.) Läkemedelskommittén i Göteborg

- 9.) TLV

- 10.) Apoteket AB

- 11.) Giftinformationscentralen

- 12.) SBU

- 13.) IHE

- 14.) Vårdanalys

- 15.) Läkemedelsindustriföreningen

- 16.) FGL

- 17.) WHO

- 18.) EMA

- 19.) EDQM

- 20.) FDA