- Här finns (inlagt 8/4 2005)
10 st bredvidstuderingslänkar omMycket Noggrann Mikroskopinställning! KARDIOVASKULÄR HISTOLOGI Mikroskopiskt fynd!
            - Mikroskopi-öva vid datorn!...:


1.) Southern Illinois University


2.) SUNY Downstate Medical Center


3.) University of Southern California


4.) Loyola University Chicago


5.) University of Texas


6.) University of Ottawa


7.) University of Oklahoma


8.) The Cleveland Clinic


9.) Boston University


10.) The University of Utah