"FIRST AID ACTION"


- Inför kommande livräddningsvecka har ni här ytterligare ett antal intressanta interaktiva scenarion att testa er på. De första fem animationerna kommer (liksom det tidigare blödningfallet) från BBC:Resuscitation
- 1.) "Resuscitation" (interaktiv Flash-animation)


Anaphylaxis
- 2.) "Anaphylactic Shock" (interaktiv Flash-animation)


Asthma
- 3.) "Asthma" (interaktiv Flash-animation)


Choking - Child
- 4.) "Choking - Child" (interaktiv Flash-animation)


- Då kvävningstillstånd ("choking") hos spädbarn (under 12 månaders ålder) handlägges annorlunda, visas ett dylikt fall här:

Choking - Baby

- 5.) "Choking - Baby" (Interaktiv animation)


- Detta fall fanns enbart tillgängligt som "vanlig" animation (ej Flash) - och därför ser ni här även länkarna till hela "First Aid Action"-serien (- kolla gärna "hela paketet" inkl andra olycksfall såsom skelettskador, kramptillstånd, hypotermi mm...)- Här följer två amerikanska presentationer om hjärt-lung-räddning:


Emergency First Aid & CPR

- 6.) "Emergency First Aid and CPR" (University of Vermont) (ppt/ppt-html)


Adult CPR

- 7.) "Adult CPR Video" (ECS Institute) (QT-video)
(2006-04-30)