- Beträffande grupparbetet -


"Cirkulationsfysiologi
Gruppstudier"


(20-21/4 2006):


Uppgift 4:

"Om blödning och fysiologiska kompensationsmekanismer" ("skogsarbetaren")


uppkom hos några grupper under fredagen 21/4 bl a ett antal frågor angående detta fall:

- dels huruvida det är lämpligt att låta patienten dricka...

- dels önskemål om att få ut kopia på en stencil om fysiologiska kompensationsmekanismer vid blödning...
a.) - Beträffande frågan om pat skall få dricka (vilket inte är lämpligt!) rekommenderas:

blödningsolycka...

- DENNA ANIMATION FRÅN BBC om akut omhändertagande av blödningsskadat olycksoffer (FLASH-animation + ljud)!


b.) - Efterfrågad stencil

mini-skiss

sammanfattande ETT ANTAL FYSIOLOGISKA KOMPENSATIONSMEKANISMER VID BLÖDNING finns här (gif-fil, 35 kB)
(2006-04-23)