Huvudet på skaft!... Fem st morfologilänkar
(interaktiva animationer - Shockwave)
huvudsakligen berörande
Terminologi - Skelett - Rörelseapparat
Let's Dance!...


1.) - "Regional Body Parts" (Wisconsin Online) (Shockwave-animation)


2.) - "The Appendicular Skeleton" (Wisconsin Online) (Shockwave-animation)


3.) - " The Axial Skeleton" (Wisconsin Online) (Shockwave-animation)


4.) - "The Vertebral Column" (Wisconsin Online) (Shockwave-animation)


5.) - "Movement Terminology" (Wisconsin Online) (Shockwave-animation)
(2005-11-21)